آموزش گیتار ، استاد مهدی آقازاده

 


آموزش گیتار الکتریک در آموزشگاه موسیقی هنرمند توسط استاد مهدی آقا زاده
Electric Guitar By Mehdi Aghazade
 

آموزش گیتار ، استاد مهدی آقازاده

 

آموزش گیتار ، استاد مهدی آقازاده

تاریخ تولد   63/1/10


سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد رشته پژوهش هنر
مدارک مرتبط:  کارشناسی ارشد پژوهش هنر

کارت صالحیت تدریس در دو رشته گیتار و تئوری موسیقی از سال 92
عضو کانون مدرسین خانه موسیقی


سوابق تدریس:

مدرس گیتار پاپ،کالسیک، الکتریک و بیس و تئوری موسیقی در آموزشگاه موسیقی ماهور (درجه یک) از سال 1388

مدرس گیتار پاپ، کالسیک، الکتریک و بیس در آموزشگاه موسیقی سکوت کرج از سال 1388

مدرس گیتار در آموزشگاه موسیقی فرهنگ و هنر کرج (درجه یک) از سال 1384-1386


سوابق نوازندگی:
 

همکاری با دکتر محمد اصفهانی در اجراهای مختلف بعنوان سولیست و نوازنده گیتار

همکاری با رستاک حالج بعنوان نوازنده گیتار

همکاری با ارکستر ارم بعنوان نوازنده کنترباس

همکاری با مهرداد هویدا بعنوان نوازنده گیتار


سوابق پژوهشی:

تألیف کتاب "موسیقی مردمپسند و بازخورد آن بر جنبشهای ضد فرهنگ"
شابک : 978-622-6779-15-9

چاپ مقاله The Impact of Popular Music on The Counterculture Movements of  1960-1980 in USA
در مجله اکراینی
Managerial Stuff of Culture And Arts Herald

چاپ مقاله "جنبههای ضدفرهنگی موسیقی دهه 1960 امریکا" در مجله علمی پژوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

کنفرانس با عنوان "تأثیر جنبشهای ضدفرهنگ دهه 1960 بر هنر معاصر" در دانشگاه هنر سوره 31 اردیبهشت 1 


 


sdcvsd


 

ستارخان ، نبش نيايش ، پلاك 321 ، طبقه 3 ، واحد 6

50 28 51 66

info@honarmandmusic.comCopyright © 2016 - 2020 . All Rights Reserved to Honarmand Music Academy Design By Tehran Vila

 


رچسب ها : مهدی آقازاده ، استاد مهدی آقا زاده ، تدريس گیتار الکتریک ، تدريس گیتار باس ، تدريس گیتار برقی ، آموزش خصوصي الکتریک گیتار ، آموزش خصوصي گیتار ، آموزش خصوصی گیتار ، آموزش گیتار ، آموزشگاه هنرمند ، آموزشگاه موسيقي گیتار ، خيابان ستارخان ، غرب تهران ، آموزش گیتار غرب تهران ، آموزش گیتار خيابان ستارخان ، آموزش گیتار غرب تهران ، آموزش گیتار خيابان ستارخان ، آموزش گیتار غرب تهران ، آموزش حرفه اي گیتار ، آموزش گروه نوازي گیتار ، آموزش ساز گیتار  ، نوازنده حرفه اي گیتار  ، بهترين استاد گیتار  ، تخصصي ترين آموزشگاه گیتار ، تخصصی ترین آموزشگاه گیتار غرب تهران ، آموزشگاه تخصصی گیتار ، آموزش گیتار به کودکان ، آموزش گیتار نوازی به کودکان ، آموزش گیتار زدن به کودکان ، آموزش گیتار کودکان ، آموزش گیتار ، آموزش گیتار  ، آموزش گیتار مبتدی و حرفه ای ، آموزش گیتار  ، آموزش گیتار زدن ، آموزش گیتار پاپ ، آموزش گیتار نوازی پلی فونیک ، آموزش گیتار هموفونیک ، آموزش گیتار مدرن ، آموزش گیتار ، آموزش گیتار ، آموزش گیتار ، آموزش گیتار مدرس مرد ، استاد گیتار مرد  ، استاد گیتار  آقا ، کلاس گیتار غرب تهران ، بهترین آموزشگاه گیتار غرب تهران ، بهترین استاد گیتار غرب تهران ، آموزش آکورد گیتار ، آموزش آکورد زدن با گیتار